Volop mogelijkheden professionalisering op schoolniveau

//Volop mogelijkheden professionalisering op schoolniveau

Volop mogelijkheden professionalisering op schoolniveau

Gisteren is er overeenstemming bereikt over de nieuwe cao voor het primair onderwijs: zie cao_po_onderhandelaarsakkoord. Er wordt nog meer ingezet en er worden nog meer middelen vrij gemaakt voor professionalisering van de leerkracht.

“Alle werknemers (met uitzondering van schoolleiders) hebben recht op 2 klokuur per werkweek
(deeltijders naar rato) voor hun professionele ontwikkeling. Dit staat naast eventuele opgedragen
scholing. Op schoolniveau (brinnummer) is per FTE gemiddeld € 500,00 beschikbaar. Dit budget is
bedoeld om de werknemer in staat te stellen invulling te geven aan zijn eigen professionalisering.
Achteraf legt de werknemer binnen de bestaande gesprekkencyclus verantwoording af over zijn
professionaliseringsactiviteiten”.

Daar kun je op schoolniveau prachtige professionaliseringstrajecten mee financieren, bijvoorbeeld mijn top drie meest aangevraagde trajecten van de afgelopen maanden:

  • Tablets in de klas
  • Praktische ict-toepassingen structureel inzetten
  • 21st century skills in de praktijk

Interesse? Neem dan vrijblijvend contact met me op.

By | 2014-07-03T11:49:17+01:00 juli 3rd, 2014|Uncategorized|0 Comments

Leave A Comment