Advies 2016-11-17T13:38:38+01:00

Advies

Bij visie- en beleidstrajecten denk ik graag vanuit een onafhankelijke positie met u mee. Bij het vormen van (bovenschools) ict-beleid kan ik fungeren als klankbord, (mede-)auteur of procesbegeleider. Daarbij kan de vertaalslag gemaakt worden van algemeen onderwijsbeleid naar specifiek passende ict-oplossingen. Ook bij aanbestedingsprocedures kan ondersteuning plaats vinden bij de juiste onderwijskundige vraagarticulatie en het beoordelen van partijen.

Overdenking

Maakt ict al integraal deel uit van uw onderwijs-beleid? Wat zijn uitgangspunten waar scholen aan moeten voldoen? Welke autonomie hebben scholen zelf bij het maken van keuzes? En hoe zorgt u ervoor dat beleid ook uitgevoerd wordt?
Doordenkertje