Ouderavonden 2016-11-17T13:38:38+01:00

Ouderavonden

Kinderen lopen vaak voorop als het gaat om toepassen van nieuwe media. Zonder moeite participeren ze in sociale netwerken en met ogenschijnlijk gemak werken ze met computers, tablets en smartphones. Heeft u als ouder zicht op hetgeen u kinderen allemaal doen? Welke afspraken kun je maken met het gebruik van nieuwe media? Hoe blijf je zelf enigszins op de hoogte van mogelijkheden? Wat mag u van school verwachten? In deze ouderavond gaan we ons vanuit een positieve insteek verdiepen in de belevingswereld van kinderen om beter inzicht te krijgen wat er allemaal speelt en hoe we hier mee om kunnen gaan.

Uitgangspunt

Een ouderavond heeft een interactief karakter. Er is volop ruimte om ervaringen te delen en in te gaan op een aantal prikkelende stellingen. Heb jij een mening over ict-gebruik van je kinderen?
Doordenkertje