Professionaliserings- trajecten 2016-11-17T13:38:38+01:00

Professionaliseringstrajecten

Workshops en trainingen komen pas echt tot hun recht als ze deel uit maken van een traject en als de onderwerpen ook toegepast worden in de klas en geëvalueerd worden. Deze trajecten kunnen op schoolniveau ingezet worden met het team, maar ook op bovenschools (bestuurlijk) niveau met bijvoorbeeld ict-coördinatoren of intern begeleiders. Een traject bestaat uit minimaal drie bijeenkomsten, maar kan ook uit een meerjarentraject bestaan. Trajecten beginnen met een heldere afstemming met de opdrachtgever, een nul-meting en bestaan uit maatwerk.

Daarnaast is er een post-HBO opleiding tot ict-coördinator mogelijk. Deze heeft een belasting van 40 of 80 studie-uren en kan bij voldoende belangstelling op locatie gegeven worden. Deze opleiding kan tevens als basis dienen voor leraren die een LB-functie ambiëren.

Overdenking

Hoe is het gesteld met de ict-bekwaamheid van uw leraren? Beheerst uw team de basisvaardigheden? En worden deze vaardigheden ook meegenomen in de pop-cyclus?
Doordenkertje